Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • I AM ON ENERGY SAVING MODE

  Rrjeti i vigjilencës mjedisore, "Një sy për mjedisin" në kuadër të Javës Evropiane të Qëndrueshmërisë Energjetike 4-8 Qershor 2018, zhvilloi një fushatë informuese dhe ndërgjegjësuese nën moton #IAmOnEnergySavingMode.

  Lexo artikullin

 • Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore
  Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanicë

  Lexo artikullin

 • Mos ndot, pastro dhe denonco ndotësit!

  Forumi i Mendimit të Lirë, protestoi kundër ndotjes së mjedisit.

  Lexo artikullin

 • Protestë në landfillin e Durrësit. Banorët: Kështu nuk jetohet më

  Në Ditën e Mjedisit aktivitetet u përqëndruan në protestën qytetare dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve vendore dhe qendrore, si dhe të komunitetit mbi nivelin e lartë të ndotjes nga mostrajtimi i mbetjeve urbane. Në landfillin e Porto Romanos, banorë dhe të rinj të Partisë Agrare Ambientaliste reaguan ndaj gjendjes së mbetjeve urbane.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email