Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Shpëtoni liqenin e Banjës nga mbetjet!

  Liqeni i Hidrocentralit të Banjës është si një bekim për Gramshin. Atë që nuk e kanë bërë qeveritë ndër vite, mund ta bëjë pikërisht liqeni, duke thithur investitorë përgjatë gjithë bregut të tij. Por ai ka një kërcënim serioz, ndotjen nga mbetjet.

  Lexo artikullin

 • Dita e Liqenit të Ohrit festohet në Pogradec

  Në qytetin e Pogradecit, në Ditën e Liqenit të Ohrit, u zhvilluan disa aktivitete mjedisore, sportive dhe artistike.

  Lexo artikullin

 • Festohet Dita e Liqenit të Shkodrës

  Dita e Liqenit të Shkodrës u kremtua këtë vit më 16 qershor në qytetin e Shkodrës. Kjo ngjarje mblodhi në qytet autoritete të larta të nivelit qendror, autoritete vendore të bashkive Shkodër dhe Malësi e Madhe, institucione menaxhuese, përfaqësues të shoqërisë civile, të rinj, përfaqësues të komunitetit të rajonit të Shkodrës, media vizive vendore si dhe të tjerë të interesuar.

  Lexo artikullin

 • TFL dhe komuniteti i Lezhës përballë programit mjedisor të partisë LIBRA

  Mjedisi është pasuria që natyra i ka falur vendit tonë. Sot kjo pasuri zhbëhet përmes shfrytëzimit të mineraleve, naftës, pyjeve dhe ndotet nga mbetjet. Rrezik të madh lidhur me pasojat në mjedis sjell importi i mbetjeve të huaja, i cili ka qënë tentativë dhe realitet i qeverisjes në dekadat e fundit.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email