Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit

  22 maji është shpallur Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit për të përkujtuar 22 majin e vitit 1992 kur u miratua teksti i Konventës së Biodiversitetit. Në përkujtim të kësaj dite, Asambleja e Kombeve të Bashkuara ka zgjedhur çdo vit tema të ndryshme si: Biodiversiteti i pyjeve, Biodiversiteti: Ushqim, Ujë dhe Shëndet për të Gjithë, Biodiversiteti dhe reduktimi i varfërisë, etj.

  Lexo artikullin

  1. Përqafoni ndryshimin - me kujdes. Njohja dhe vlerësimi i dallimeve midis organizatë tuaj dhe një OJF-ve tjetër: pa to, nuk do të kishte arsye për të bashkëpunuar. Perspektiva të ndryshme mund ta bëjnë bashkëpunimin herë pas here të pakëndshëm, por gjithashtu të vlefshëm, pasi njohuritë, aftësitë e secilës anë plotësojnë njëra - tjetrën.

  Lexo artikullin

 • Takimi informues/sqarues në lidhje me aplikimet për Grante Operacionale

  Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (#SENiOR-II)"

  Lexo artikullin

 • Takimi i fituesve i rrjeteve tematike

  Në datën 12 maj, u mbajt në Grand Hotel Tirana, takimi i fituesve për rrjetet tematike të shoqërisë civile në kuadër të programit SENiOR-II, zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze Embassy of Sweden in Tirana.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email