Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Prezantimi i studimit: Dëmet e Shkaktuara nga Fatkeqësitë Natyrore në Shqipëri

  Ngjarjet e dekadës së fundit dëshmojnë qartë se mënyra sesi bashkëveprojmë me natyrën dhe ajo që marrim prej fenomeneve të saj është tjetërsuar plotësisht. Risku është shtuar me disa fish, natyra e tij bërë më komplekse dhe prekshmëria shumë më e lartë.

  Lexo artikullin

 • Tryeza e rrumbullakët mbi efiçencën e energjisë - “IAmOnEnergySaving”

  Organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat, më datë 28 Shtator 2018, në kuadër të projektit: “Një sy për mjedisin”, ka ndërmarrë organizimin e tryezës së rrumbullakët mbi efiçencën e energjisë. Tashmë gjetjet e raportit të vlerësimit të eficensës së energjisë në ndërtesa përmes konceptit të varfërisë energjitike janë prezantuar në vitin e parë të projektit SENiOR II, së bashku me gjetjet e kryesore të tij.

  Lexo artikullin

 • 100 familje jetojnë mes kontaminimit nga mërkuri, tek rrënojat e ish-uzinës PVC

  100 familje, rreth 1200 banorë janë të rrezikuar në zonën e ish-uzinës së sodës PVC në qytetin e Vlorës. Sipas mjekëve, territori ende bën pjesë në një zonë me ndotje të nivelit të lartë, më tepër ç’rregullime te banorët e kësaj zone vihen re me fillimin e sezonit pranveror, ku nxiten fenomene spastike dhe sëmundje dermatike por edhe ankesa të tjera të ndryshme përsa i përket shëndetit.

  Lexo artikullin

 • Shkëmbim eksperience Kosovë-Shqipëri

  Vizita në qendrën e vizitorëve Divjakë dhe shkëmbim eksperience me organizatën Ekomjedisi, Durrës, Rrjeti ECIM.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email