Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

 • Shkëmbim eksperience Kosovë-Shqipëri

  Vizita në qendrën e vizitorëve Divjakë dhe shkëmbim eksperience me organizatën Ekomjedisi, Durrës, Rrjeti ECIM.

  Lexo artikullin

 • Gratë korçare, të parat që po ndërtojnë standardin e ri të riciklimit të mbetjeve

  Tradita e pastrimit të rrugicave me kalldrëm në qytetin e Korçës, ndikoi në hartimin e projektit të riciklimit të mbetjeve nga Bashkia e Korçës. 5 lagjet karakteristike qytetit, të cilat njihen jo vetëm për kalldrëmet e tyre por edhe për shtëpitë historike, u kthyen në promotorët e para të projektit që synon të shtrihet në gjithë qytetin.

  Lexo artikullin

 • Menaxhimi i mbetjeve, në fokus të Bashkisë Finiq

  Menaxhimi i mbetjeve urbane është një nga problematikat gjithëvjetore që preokupon Bashkitë e JP të Shqipërisë të cilat kanë jo pak asete turistike. Kjo u kostantua së fundi edhe në Bashkinë e Finiqit gjatë tryezës mjedisore organizuar së fundi nga AJMMI, pjesë e grupimit mjedisor ECIM në kuadër të projektit : “Monitorim i zbatimit të politikave mjedisore në bashkitë JP të Shqipërisë me fokus menaxhimin e mbetjeve në zonat rurale”, mbështetur nga REC Shqipëri si pjesë e programit SENiOR-II, financuar nga qeveria Suedeze.

  Lexo artikullin

 • Trajnim për kompostimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Prrenjas

  Qendra mjedisore EPER realizoi një cikël sesionesh trajnimi gjatë datave 23 - 25 Gusht me nënpunës dhe fermerë të Bashkisë së Prrenjasit në lidhje me kompostimin e mbetjeve urbane. Trajnimi si pjesë e projektit “Kompostimi i Mbetjeve në Prrenjas” që po zbatohet nga Qendra mjedisore EPER dhe Bashkia Prrenjas në kuadër të programit SENiOR-II, i zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga qeveria Suedeze, kishte si qëllim rritjen e njohurive të nënpunësve lokal dhe fermerëve të zonës për procesin e kompostimit.

  Lexo artikullin

Forcim për ndikim

Forcim për ndikim

OShC Mjedisore janë të qëndrueshme nga ana organizative dhe hartojnë dhe zbatojnë strategjikisht programet e projektet e tyre.

Rrjetëzim për ndryshim

Rrjetëzim për ndryshim

OShC Mjedisore janë më të specializuara, organizohen në rrjete bazuar mbi tematikat dhe të adresojnë nevojat mjedisore dhe ndikojnë politikat mjedisore.

Edukim për qëndrueshmëri

Edukim për qëndrueshmëri

Komunitetet vendore kanë rritur njohuritë dhe nivelin e ndërgjegjësimit dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në lëvizjen mjedisore.

Print Email