Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Takimi informues/sqarues në lidhje me aplikimet për Grante në Lidhje me Prioritetet Kombëtare

Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)" mbështetur financiarisht nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), ka hapur thirrjen për aplikime për Grante në Partneritet me Pushtetin Vendor dhe për Grante në Lidhje me Prioritetet Kombëtare.

Takimi kishte si qëllim lehtësimin e procesit të aplikimit nga organizatat jofitimprurëse të cilat janë të interesuara për të aplikuar për grant, lidhur me pyetjet dhe saktësimet e nevojshme në procesin e plotësimit të dokumentacionit për grantet.

Print Email