Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Nismat ndërgjegjësuese për qytetarët që të refuzojnë përdorimin e qeseve plastike për të ulur ndotjen në mjedis, deri më tani kanë qenë të përqendruara kryesisht në Tiranë. Qeveria synon që ashtu si në kryeqytet, ta shtrijë në gjithë Shqipërinë një fushatë të tillë.

Print Email

Nën kujdesin e Sh.T. Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit, ekipi REC dhe partnerët e tij me mbështetjen e Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, paraqiti Strategjinë e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Mbetjeve (2018-2033) për Shqipërinë. Ky dokument përfaqëson një qasje gjithëpërfshirëse duke reformuar sistemin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri me qëllim që bë të njëjtën kohë të përmbushë vizionin e BE-së për ekonominë qarkulluese dhe ndërtuar një përqasje të përballueshmë për kapacitetet vendore për të arritur këtë objektiv madhor.

Print Email

Nevoja për një edukim sa më të plotë dhe shumë dimensional parashtrohet sot, jo vetëm si një alternativë për të patur individë më të qytetëruar, por edhe si një zgjidhje e vetme për të sfiduar problematikën e shumëllojshme me të cilën përballemi. Problemet mjedisore në nivel global dhe lokal e bëjnë Edukimin për Mjedisin dhe për Zhvillimin e Qëndrueshëm, një ndër dimensionet më të theksuara në përmbajtjen dhe trajtimin e formave të ndryshme të edukimit, si në edukimin formal dhe atë jo formal.

Print Email