Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Liqeni i Banjës i krijuar për t’i shërbyer Hidrocentralit të ngritur në këtë vend veç vlerave energjetike, po shndërrohet dhe në një vend atraktiv turistik. Bizneset që po ushtrojnë aktivitetin në këtë liqen po gjejnë forma të ndryshme për ta bërë këtë vend të mrekullueshëm dhe sa më tërheqës.

Print Email

Afro tre vjet më parë, Shoqata Ornitologjike Shqiptare (AOS) nisi ti bëjë operatorët turistikë dhe agjencitë turistike të interesuar për të zhvilluar kundrimin e shpendëve si një aktivitet potencial ekoturistik në Shqipëri. Në sajë të përpjekjeve të mbështetura edhe nga partnerë, kundruesit e parë të dedikuar të shpendëve erdhën më vitin 2015 në Divjakë-Karavasta, Nartë dhe Valbonë.

Print Email

Milieukontakt Shqipëri ka zhvilluar gjatë kësaj jave takime pune me ekspertë të bashkisë dhe OJF-ve të Krujës për të diskutuar mbi monitorimin e subjekteve (kryesisht guroret, gropat e gëlqeres, fabrikat e çementos dhe përpunim inertesh) që operojnë në malin e Krujës dhe Krastë të cilat janë burimi kryesor i ndotjes së ajrit në qytet.

Print Email