Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Afro tre vjet më parë, Shoqata Ornitologjike Shqiptare (AOS) nisi ti bëjë operatorët turistikë dhe agjencitë turistike të interesuar për të zhvilluar kundrimin e shpendëve si një aktivitet potencial ekoturistik në Shqipëri. Në sajë të përpjekjeve të mbështetura edhe nga partnerë, kundruesit e parë të dedikuar të shpendëve erdhën më vitin 2015 në Divjakë-Karavasta, Nartë dhe Valbonë.

Print Email

Milieukontakt Shqipëri ka zhvilluar gjatë kësaj jave takime pune me ekspertë të bashkisë dhe OJF-ve të Krujës për të diskutuar mbi monitorimin e subjekteve (kryesisht guroret, gropat e gëlqeres, fabrikat e çementos dhe përpunim inertesh) që operojnë në malin e Krujës dhe Krastë të cilat janë burimi kryesor i ndotjes së ajrit në qytet.

Print Email

Qytetarë Shkodranë, kryesisht të rinj e të reja, dashamirës së ecjes në mal dhe të apasionuar pas natyrës u mbodhën në fermën ekosociale në fshatin Oblikë në Shkodër, më datë 22 korrik 2017. Takimi kishte për qëllim themelimin e klubit shumësportesh Taraboshi Shkodër.

Print Email

Prej javësh, një nga lagjet e qytetit të Vlorës është shndërruar në një hapësirë pilot, për zbatimin e praktikave të grumbullimit dhe trajtimit të diferencuar të mbetjeve, duke veçuar mes tyre ato me materiale plastike, të cilat destinohen për industrinë vendore të riciklimit.

Print Email