Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Ka filluar sot më 5 qershor në Tiranë, “Programi i të rinjve” në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze Paketa e Punës Nr. 1.1: “Forcimin Institucional të OSHC-ve”, zbatuar nga REC Shqipëri.

Print Email

Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” organizoi një konkurs pikture me temë “Unë e dua detin” me fëmijë të klasave të 5-ta dhe të 6-ta të shkollave Publike "Shaqe Mazreku",  “Dom Nikoll Kacorri”, “Qemal Mici”, “14 Nëntori”, dhe shkollës jopublike “Migjeni” të qytetit të Durrësit.

Print Email

“Edukimi, përveç se është një prej të drejtave të njeriut, është një kusht paraprak për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, informimin rreth vendimmarrjes dhe mbështetjen e demokracisë.”- Strategjia e UNECE për Edukimin për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Print Email

22 maji është shpallur Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit për të përkujtuar 22 majin e vitit 1992 kur u miratua teksti i Konventës së Biodiversitetit. Në përkujtim të kësaj dite, Asambleja e Kombeve të Bashkuara ka zgjedhur çdo vit tema të ndryshme si: Biodiversiteti i pyjeve, Biodiversiteti: Ushqim, Ujë dhe Shëndet për të Gjithë, Biodiversiteti dhe reduktimi i varfërisë, etj.

Print Email

  1. Përqafoni ndryshimin - me kujdes. Njohja dhe vlerësimi i dallimeve midis organizatë tuaj dhe një OJF-ve tjetër: pa to, nuk do të kishte arsye për të bashkëpunuar. Perspektiva të ndryshme mund ta bëjnë bashkëpunimin herë pas here të pakëndshëm, por gjithashtu të vlefshëm, pasi njohuritë, aftësitë e secilës anë plotësojnë njëra - tjetrën.

    Print Email