Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

“Edukimi, përveç se është një prej të drejtave të njeriut, është një kusht paraprak për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, informimin rreth vendimmarrjes dhe mbështetjen e demokracisë.”- Strategjia e UNECE për Edukimin për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Print Email

22 maji është shpallur Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit për të përkujtuar 22 majin e vitit 1992 kur u miratua teksti i Konventës së Biodiversitetit. Në përkujtim të kësaj dite, Asambleja e Kombeve të Bashkuara ka zgjedhur çdo vit tema të ndryshme si: Biodiversiteti i pyjeve, Biodiversiteti: Ushqim, Ujë dhe Shëndet për të Gjithë, Biodiversiteti dhe reduktimi i varfërisë, etj.

Print Email

  1. Përqafoni ndryshimin - me kujdes. Njohja dhe vlerësimi i dallimeve midis organizatë tuaj dhe një OJF-ve tjetër: pa to, nuk do të kishte arsye për të bashkëpunuar. Perspektiva të ndryshme mund ta bëjnë bashkëpunimin herë pas here të pakëndshëm, por gjithashtu të vlefshëm, pasi njohuritë, aftësitë e secilës anë plotësojnë njëra - tjetrën.

    Print Email

Në datën 12 maj, u mbajt në Grand Hotel Tirana, takimi i fituesve për rrjetet tematike të shoqërisë civile në kuadër të programit SENiOR-II, zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze Embassy of Sweden in Tirana.

Print Email

Në datën 22 shtator 2016, në Shkodër në kuadër të aktiviteteve të mbajtura për ditën Evropiane të Lëvizshmërisë, u mbajt dhe aktiviteti hapës për fillimin e programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, i cili financohet nga Qeveria Suedeze dhe zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit, (REC) Shqipëri. Aktiviteti hapës i këtij programi u konceptua ndryshe dhe u zhvillua në një mjedis të hapur dhe jashtë Tirane.

Print Email