Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

  1. Përqafoni ndryshimin - me kujdes. Njohja dhe vlerësimi i dallimeve midis organizatë tuaj dhe një OJF-ve tjetër: pa to, nuk do të kishte arsye për të bashkëpunuar. Perspektiva të ndryshme mund ta bëjnë bashkëpunimin herë pas here të pakëndshëm, por gjithashtu të vlefshëm, pasi njohuritë, aftësitë e secilës anë plotësojnë njëra - tjetrën.

    Print Email

Në datën 12 maj, u mbajt në Grand Hotel Tirana, takimi i fituesve për rrjetet tematike të shoqërisë civile në kuadër të programit SENiOR-II, zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze Embassy of Sweden in Tirana.

Print Email

Në datën 22 shtator 2016, në Shkodër në kuadër të aktiviteteve të mbajtura për ditën Evropiane të Lëvizshmërisë, u mbajt dhe aktiviteti hapës për fillimin e programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, i cili financohet nga Qeveria Suedeze dhe zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit, (REC) Shqipëri. Aktiviteti hapës i këtij programi u konceptua ndryshe dhe u zhvillua në një mjedis të hapur dhe jashtë Tirane.

Print Email

Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë, organizoi sot, një takim me student të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Dega Biologji. Diskutimet u përqëndruan rreth historikut të Konventës “Ramsar”, si dhe zonave Ramsar në Shqipëri e historikun e Ligatinave në vendin tonë. Ky takim dhe vizita e parashikuar në datën 2 shkurt në lagunën e Nartës janë në kuadër të programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, mbështetur nga Qeveria Suedeze

Print Email

Turi çiklistik i Ambasadorit Johan Ndisi nëpër Shqipëri vazhdon. Ambasadori suedez në Shqipëri në kuadër të vizitave në terren për t'u njohur me problematikën vendore, ka takuar përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe komunitetit, në vizitën e radhës në Fier dhe Gjirokastër.

Print Email