Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë, organizoi sot, një takim me student të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Dega Biologji. Diskutimet u përqëndruan rreth historikut të Konventës “Ramsar”, si dhe zonave Ramsar në Shqipëri e historikun e Ligatinave në vendin tonë. Ky takim dhe vizita e parashikuar në datën 2 shkurt në lagunën e Nartës janë në kuadër të programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri – SENiOR-II”, mbështetur nga Qeveria Suedeze

Print Email

Turi çiklistik i Ambasadorit Johan Ndisi nëpër Shqipëri vazhdon. Ambasadori suedez në Shqipëri në kuadër të vizitave në terren për t'u njohur me problematikën vendore, ka takuar përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve akademike, shoqërisë civile dhe komunitetit, në vizitën e radhës në Fier dhe Gjirokastër.

Print Email