Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Nxitja për krijimin e Komuniteteve Energjitike të qëndrueshme të Biogazit përmes Inovacionit Social është nisma me fundit e ndërmarrë nga Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në Bashkinë Devoll. Kjo nisëm u prezantua nga stafi i projektit ISABEL dhe Qendra ACEG në datë 25 maj 2018 pranë ambienteve të Bashkisë Devoll me pjesëmarrjen e autoriteteve lokale , shoqërisë civile dhe komunitetit.

Print Email

Dhjetra pika ku hidhen mbetjet urbane dhe ato inerte, në mënyrë të paligjshme, janë identifikuar në Bashkinë e Elbasanit nga ekspertë të organizatës Forumi i Mendimit të Lirë. Kanale, përrenj, lumenj, mjedise të ndryshme publike, rrugë etj, janë shndërruar nga banorët apo kompanitë që prodhojnë mbetje inerte, në landfille, duke krijuar probleme serioze me mjedisin.

Print Email

Nismat ndërgjegjësuese për qytetarët që të refuzojnë përdorimin e qeseve plastike për të ulur ndotjen në mjedis, deri më tani kanë qenë të përqendruara kryesisht në Tiranë. Qeveria synon që ashtu si në kryeqytet, ta shtrijë në gjithë Shqipërinë një fushatë të tillë.

Print Email

Nën kujdesin e Sh.T. Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit, ekipi REC dhe partnerët e tij me mbështetjen e Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, paraqiti Strategjinë e Integruar të Menaxhimit të Mbetjeve të Mbetjeve (2018-2033) për Shqipërinë. Ky dokument përfaqëson një qasje gjithëpërfshirëse duke reformuar sistemin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri me qëllim që bë të njëjtën kohë të përmbushë vizionin e BE-së për ekonominë qarkulluese dhe ndërtuar një përqasje të përballueshmë për kapacitetet vendore për të arritur këtë objektiv madhor.

Print Email