Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Manual për Edukimin Publik dhe Ngritjen e Ndërgjegjësimit Mjedisor

Qëllimi i modulit që keni ndër duar është që tu japë mundësi dhe të ndihmojë OJF-të në realizimin e veprimtarive efektive për të rritur ndërgjegjësimin mjedisor, si dhe të shërbejë si një udhëzues model në lidhje me njohuritë, për një qëndrim pozitiv në lidhje me mjedisin dhe përgjegjësi për të vepruar me qytetarët. Këto module nuk pretendojnë të jenë një libër reference, por ato mund të shërbejnë fare mirë si material burimor për Organizatat apo në trajnimet që ato kryejnë me stafin apo në terren. REC Shqipëri shpreson që ky modul të jetë i dobishëm për aktivitetet tuaja të ardhshme.

Shkarko manualin

Print Email