Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri.

Trajnim “Transporti i Qëndrueshëm dhe Lëvizshmëria - Progresi në Shqipëri dhe roli i shoqërisë civile”

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), si pjesë e Paketës së Trajnimeve për Menaxhimin Mjedisor, organizon trajnimin me temë “Transporti i Qëndrueshëm dhe Lëvizshmëria - Progresi në Shqipërin dhe roli i shoqërisë civile”.

Trajnimi synon të njohë pjesëmarrësit me konceptin e ri “Smart Cities”, evolucionin e transportit në qytet drejt transportit të qëndrueshëm, praktikat e suksesshme të zbatuara në vendin tonë dhe rolin e shoqërisë civile në promovimin e këtyre nismave.

Trajnimi do të zhvillohet në qytetin e Tiranës, në datat 9 – 10 Prill 2018.

Lektor kryesor në këtë trajnimi do të jetë eksperti gjerman z. Torben Heinemann, Shef i Planifikimit Urban të Lajpcig dhe lektor pranë Institutit Gjerman të Urbanistikës, specializuar në strategjitë e lëvizshmërisë së qëndrueshme.

OJF-të që duan të marrin pjesë në trajnim duhet të dërgojnë (i) një Shprehje Interesi për pjesëmarrje dhe (ii) CV-në e personit që aplikon për të marrë pjesë në trajnim, duke treguar qartë rolin e tij brenda OJF-së dhe lidhjen e tij me tematikën e trajnimit.

Duke qenë se pjesa më e madhe e trajnimit do të jetë në gjuhën angleze, njohja e kësaj gjuhe do të jetë kriter përzgjedhës për pjesëmarrjen në këtë trajnim.

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen me e-mail në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 30 Mars 2018.

OJF-të që do të përzgjidhen për të marrë pjesë në trajnim do të njoftohen nga REC Shqipëri, lidhur dhe me detajet e tjera logjistike të trajnimit.

Shënim: REC mbulon të gjitha shpenzimet e nevojshme që lidhen me pjesëmarrjen e personave në trajnim (përfshirë dieta, udhëtim dhe akomodim për ata që udhëtojnë nga jashtë qytetit).

Për më shumë informacion lidhur me këtë trajnim mund të kontaktoni me:

Genta Hoxha | REC Shqipëri

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/faks: +355 4 223-2928;

Internet: www.senior-a.al dhe http://albania.rec.org

Print Email